Integritetspolicy – GDPR

1. INLEDNING

Denna text handlar om hur vi på Skandinaviska Bygg & Byggkoncept AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi vänder oss till dig som har:

Din integritet är viktig och vi är noggranna med att dina personuppgifter lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Skandinaviska Bygg & Byggkoncept AB 556951-3640, Fjäråsvägen 14, 511 69 Sätila, ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. 

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-post, adress, telefonnummer eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med att du gör en intresseanmälan eller tecknar ett hyresavtal.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.  

Lagringstid:

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Skandinaviska Bygg & Byggkoncept AB lämnar aldrig ut eller säljer dina uppgifter till en tredje part.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Skandinaviska Bygg & Byggkoncept AB (org. nr. 556951-3640) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Skandinaviska Bygg & Byggkoncept AB
Fjäråsvägen 14
511 69 Sätila

eller

E-post: anna@nykabisatila.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och eventuellt telefonnummer i tillägg till ditt ärende. 

10. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.